Information om vad det innebär att göra ett stambyte

Gammalt rör innan stambyte

Gamla rör som byts ut vid ett stambyte

 

Stambyte nu eller när skadorna redan har börjat att komma? Ett stambyte innebär oftast ett större ingrepp i en fastighet. En del säger att ett stambyte är ett helvete på jorden men så behöver det inte vara med ett väl genomfört stambyteprojekt.

När man pratar om stambyte i byggteknisk mening brukar det handla om huvudstammarna. Detta är rören som leder bort avloppsvattnet från badrum eller kök i vertikal riktning.
Ett stambyte innefattar oftast även att andra rör, vattenledningar, ytskikt, inredning, el och ventilation som åtgärdas helt eller delvis.

 

Varför gör man ett stambyte?

För att stammar har en begränsad livslängd. Om det finns gamla och uttjänta stammarna kan man få problem med vattenskador. Det räcker med ett litet millimeterstort  hål för att en vattenskada skall uppstå. Konsekvenserna kan bli väldigt kostsamma.

Hur lång tid tar det?

Detta beror helt på storleken av ingreppet men man får räkna med allt ifrån 1-2 veckor till flera månader. Vid bra upphandlad entreprenad kan tiden förkortas avsevärt och resultatet förbättras.

Slutmontering efter ett stambyte

Slutmontering efter ett stambyte

Vad är fördelarna?

En stor fördel är att man minskar risken för vattenskador och ökar funktionen för avlopp och tillvatten i en fastighet. Om badrum renoveras i samband med stambyten får man i regel en högre standard. I fastigheter med gamla stammar kan viss avloppslukt förekomma och det försvinner när stammarna byts ut.

Hos Frakka AB hittar du ytterligare information om stambyte.